Tác giả: pillowtalk1@

Hàm Vlookup là một hàm phổ biến và quan trọng trong Excel, nó được ứng dụng rất nhiều trong các công việc hàng ngày. Đối với nhân viên văn phòng, việc sử dụng thành thạo hàm Vlookup để xử lý dữ liệu là điều rất cần thiết. Chúng ta có thể tìm giá trị từ các sheet, file khác nhau, cũng có thể lọc dữ liệu cần thiết giữa các sheet. Ngoài ra, Vlookup cũng có thể kết hợp với các hàm khác như hàm IF, hàm LEFT, …. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn…

Read More